Aktuálně vypsané kurzy školitele

Praha

Účetnictví a daněSRÁŽKY ZE MZDY

Null

Účetnictví a daněFAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů

Praha

Účetnictví a daněFAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů

Null

Účetnictví a daněSRÁŽKY ZE MZDY

Null

Účetnictví a daněOPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ hmotného a nehmotného majetku

Praha

Účetnictví a daněOPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ hmotného a nehmotného majetku

Null

Právo a legislativaZÁSADNÍ NOVELA SMĚRNICE O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ a první zkušenosti českých zaměstnavatelů včetně související problematiky

Null

Právo a legislativaPŮVOD ZBOŽÍ a jeho význam v mezinárodním obchodě

Praha

Právo a legislativaZÁSADNÍ NOVELA SMĚRNICE O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ a první zkušenosti českých zaměstnavatelů včetně související problematiky

Praha

Účetnictví a daněZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ pro začínající mzdové účetní

Praha

Účetnictví a daněNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro začínající mzdové účetní

Null

Účetnictví a daněZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ pro začínající mzdové účetní

Null

Účetnictví a daněNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro začínající mzdové účetní

Null

Účetnictví a daněDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY pro začínající mzdové účetní

Null

Účetnictví a daněDAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro začínající mzdové účetní

Praha

Právo a legislativaDOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání

Spolupracujeme

  • GRADA
  • personalista.com
  • Exponet
  • EPD