Aktuálně vypsané kurzy školitele

Praha

Management a leadershipSystém "mysltělo" v práci: psychosomatika, kvantové myšlení a emoční kód

Praha

Personální managementCestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2020

Praha

LogistikaSmluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce 2020

Praha

Právo a legislativaSystémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro potravinářský průmysl

Praha

Účetnictví a daněMezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z

Praha

Management a leadershipManažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům

Praha

Účetnictví a daněDaň z přidané hodnoty a daně z příjmů pro rok 2020

Praha

Účetnictví a daněVýklad účetnictví a příklady účetní

Praha

Účetnictví a daněMezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z

Praha

Management a leadershipNedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit

Praha

Management a leadershipMediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží a sporů

Praha

Účetnictví a daněMajetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020

Praha

Personální managementCo přinese nový zákon o odpadech – nové povinnosti a možnosti při nakládání s odpadem

Praha

Management a leadershipEmoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě

Praha

Management a leadershipLinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě

Praha

Management a leadershipAktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě

Spolupracujeme

  • GRADA
  • personalista.com
  • Exponet
  • EPD