Vyberte si z nabídky kurzů v oboru Finance a ekonomika

Lokalita:
OblíbenýPraha

Finance a ekonomikaZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

OblíbenýPraha

Finance a ekonomikaPoznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (on-line seminář)

OblíbenýPraha

Finance a ekonomikaFinance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (on-line seminář)

Oblíbený

Finance a ekonomikaVýkaz cash flow prakticky včetně nácviku sestavení výkazu (on-line seminář)

OblíbenýPraha

Finance a ekonomikaFinanční a investiční controlling - Mějte ziskovost podniku pod dohledem

OblíbenýPraha

Finance a ekonomikaZáklady řízení cash flow prakticky - Podstata a význam peněžních toků firmy

OblíbenýPraha

Finance a ekonomikaNákladový controlling - Praktické řízení nákladů

OblíbenýPraha

Finance a ekonomikaMzdová agenda pro personalisty - Jak si poradit s jednou z nejnáročnějších disciplín?

Null

Finance a ekonomikaTVORBA ROZPOČTŮ A KALKULACÍ - 2denní

Praha

Finance a ekonomikaVyužití dokumentárního akreditivu v zahraničním obchodě (on-line seminář)

Praha

Finance a ekonomikaFinanční analýza – teorie i praktické zkušenosti (on-line seminář)

Praha

Finance a ekonomikaEkonomická správa nemovitostí včetně daňových aspektů pro začínající (on-line seminář)

Online

Finance a ekonomikaFinance pro nefinanční manažery I. - Myslete jako CFO

Praha

Finance a ekonomikaPostup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, a souvisejících předpisů (on-line seminář)

Praha

Finance a ekonomikaVyužití bankovních záruk v zahraničním obchodě (on-line seminář)

Null

Finance a ekonomikaMANAŽERSKÝ REPORTING - klíčový nástroj zvyšování výkonnosti firmy