„Umíme důvěryhodně úřadovat?“

Srdečně jste zváni na konferenci „Umíme důvěryhodně úřadovat?“ dne 28. ledna v prostorách hotelu Grandior v Praze.

Unikátně pojatá akce nabídne komplexní pohled na důvěryhodnost a průkaznost elektronických dokumentů v různých řízeních a situacích zejména se zaměřením na státní správu a samosprávu. Pořadatelem je agentura Exponet s.r.o. 

Experti a odborní přednášející z řad vysokých státních úředníků podrobně rozeberou dopady zásadních legislativních změn, které přináší rok 2020 - nový zákon o právu na digitální služby, novela zákona o bankách, která zavádí tzv. bankovní identitu a rozsáhlá novela právních předpisů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.

Jaké budou mít reálné dopady výše uvedené změny na státní správu a samosprávu? Jaké budou dopady na privátní sféru a jaké příležitosti tyto změny přinesou? Jaké budou dopady změn na nás na občany?  A především - je veřejná správa schopná tyto změny zajistit v očekávaném rozsahu a kvalitě, když v současné době dle analýz pouze necelých 8% organizací je schopno správně a důvěryhodně pracovat s elektronickými dokumenty? 

Mezi další horká témata konference budou dozajista patřit reálné dopady tzv. nesprávného úředního postupu a nezákonného rozhodnutí, které přednášející nahlédnou jak z pohledu dopadů na veřejnoprávní původce, tak i na konkrétní úředníky a v neposlední řadě též na občany ČR. 

Odborní přednášející se ve svých prezentacích dále zaměří na komplex postupů a souvisejících příkladů „best-praxis“ pro správné a důvěryhodné postupy při elektronickém úřadování, věnovat se budou i celé problematice životního cyklu elektronického dokumentu s důrazem na podstatné aspekty, mezi něž patří vyřazování dokumentů v rámci skartačního řízení a  požadavky, které musí od roku 2012 systémy spisových služeb a samostatných evidencí dokumentů splňovat. 

V rámci přednášek se účastníci konference také dozví jak se efektivně bránit nesprávnému úřednímu postupu a jak správně napadat různá rozhodnutí a pokuty, které řada úřadů vyhotovuje v rozporu s právními předpisy. 

Jako bonus každý z účastníků obdrží unikátní materiál popisující životní cyklus elektronického dokumentu v kontextu rozsáhlých změn právního prostředí v letech 2020+. 

Na závěr konference proběhne velice otevřená diskuze s odborníky na výše uvedenou problematiku. Ze silných jmen se již nyní zájemci o tuto akci mohou těšit na PhDr. Jiřího Úlovce, Ing. Roberta Piffla, Mgr. Karolínu Šimůnkovou, Ing. Martinu Macek, Ing. Miroslava Kunta či Tomáše Bezoušku, CISA. 

Odborným garantem konference je Institut pro správu dokumentů. 

Podrobný program a registrace na https://eurad.konference.cz/

„Umíme důvěryhodně úřadovat?“

Doporučené kurzy