Rekvalifikace z účetnictví vám pomůže udržet na trhu práce

Nemůžete najít delší dobu práci? Přišli jste o zaměstnání z důvodu aktuální nepříznivé situace? Přemýšleli jste už o možnosti rekvalifikace? 

Lidé si nejčastěji vybírají rekvalifikační kurz zaměřený na počítačové znalosti, personalistiku a účetnictví. To je sázka na jistotu! Tyto obory budou žádoucí i za několik let.

Jestliže se vydáte cestou přes úřad práce, nebude vás stát rekvalifikace ani korunu. Veškeré náklady půjdou za ÚP. Rovněž lze současně s probíhajícím vzděláním čerpat podporu v nezaměstnanosti. Pobírat můžete až 60 % původního čistého měsíčního příjmu. 

Co je cílem rekvalifikace?

Lidé absolvují rekvalifikační kurzy z důvodu nových příležitostí na trhu práce. Cílem je odstranění nežádoucích bariér, jež omezují určité skupiny lidí, aby si našli práci. Buď jsou dlouhodobě nezaměstnaní, nebo jim výpověď z práce reálně hrozí. Kritickou skupinou jsou maminky po mateřské dovolené, ženy kolem třicet let (očekává se založení rodiny) a lidé nad padesát let. Je prokázáno, že více než 60 % úspěšných uchazečů, kteří zdárně dokončí rekvalifikační kurz, najdou do 1 roku nové zaměstnání. Zpravidla je to ale dříve. 

Rekvalifikace z účetnictví má budoucnost

Je vaším snem rekvalifikace z účetnictví? Tento obor má před sebou zářivou budoucnost. Vzdělání ekonomického směru nemusí být vždy výhodou, od dob studií se určitě mnohé změnilo a může vás to mást. Někdy je lepší tzv. nepopsaný list a naučit se všechno od začátku. Před výběrem rekvalifikace, byste se měli informovat, zda je daný kurz akreditovaný či nikoliv. Ten s akreditací od MŠMT má mnohem větší váhu a je vyšší pravděpodobnost, že vám jej ÚP schválí. Cena se obvykle pohybuje kolem 5 až 15 tisíc korun. Tady záleží na kvalitě a délce kurzu. 

Vzdělání na míru pro každého

Chcete-li absolvovat rekvalifikaci, která vám skutečně pomůže k nalezení lepšího pracovního místa, nechte si poradit. Rekvalifikační kurz by měl skutečně splnit svůj účel, proto je nutné jej tzv. ušít na míru pro každého konkrétního uchazeče. Pracovníci na pobočkách ÚP pravidelně monitorují situaci v dané lokalitě, komunikují se zaměstnavateli, zjišťují, jaké jsou aktuální potřeby na trhu práce a zda je poptávka po určitých oborech.  Chcete-li studovat obor, který v místě vašeho bydliště nemá žádnou perspektivu, se žádostí o proplacení úřadem práce neuspějete.

Podmínky pro úhradu rekvalifikace přes ÚP

Kromě prokázání uplatnění v daném oboru je nutné splnit i další podmínky. Ale nebojte se, nejsou nijak náročné. Jestliže chcete rekvalifikační kurz hrazený v plné výši ze strany ÚP, musíte být vedeni na úřadu práce jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání. Nezáleží však na tom, jak dlouho budete v evidenci. Dále musíte splňovat jisté předpoklady pro vybraný kurz. Např. mít odpovídající vzdělání, znalosti, dovednosti nebo mít dobrý zdravotní stav.

Tip! Úřad práce ČR hradí za uchazeče veškeré náklady na rekvalifikaci. Uplatnit lze i výdaje s ní spojené, např. jízdné.

Jak probíhá vyřízení rekvalifikačního kurzu přes ÚP?

Zájemce se vybere vhodný rekvalifikační kurz na zvýšení své kvalifikace, případně si nechá poradit od úřadu práce. Na ÚP vyplní patřičné formuláře, a to nejpozději 14 dní před zahájením první lekce kurzu. Žádost je posuzována odbornou komisí na základě určitých kritérií, poté v případě kladného výsledku, vystaví zájemci potvrzení o úhradě ceny za kurz. 

Tip! Za období tří let lze čerpat na vybrané rekvalifikace částku až 50 000 Kč. Přitom se může jednat o více než jeden kurz.

V případě zájmu o rekvalifikaci kontaktujte společnost Orange Academy telefonicky na čísle + 420 511 119 990 nebo napište na e-mail [email protected].

Rekvalifikace z účetnictví vám pomůže udržet na trhu práce

Doporučené kurzy