PRINCE2® 5th edition a PRINCE2® 6th edition

Update projektové metodiky PRINCE2® Nové verze nesou označení 5th a 6th edition 

Od 1. ledna 2020 je zavedeno nové označení stávajících a platných verzí projektové metodiky PRINCE2®. Co tento update PRINCE2® znamená, přestává platit Váš stávající certifikát? Co se mění, co zůstává a jaké jsou platné verze? 

Nový rok 2020 odstartoval s novým označením pro platné verze projektové metodiky PRINCE2®

Od 1. ledna 2020 je platné nové označení stávajících a platných verzí projektové metodiky PRINCE2®. Co tento update PRINCE2®znamená, přestává platit Váš stávající certifikát? Co se mění, co zůstává a jaké jsou platné verze?

Zapomeňte na staré označení PRINCE2® 2009 a 2017

Axelos a PeopleCert zavedli nové označení s platností od 1.1.2020. Jediné aktuální platné verze jsou tak PRINCE2® 5th edition a PRINCE2® 6th edition.

Ty ostatní, co nyní známe definitivně skončí v březnu. Jak většina z vás ví, poslední aktualizace je verze PRINCE2® 2017. V novém označení jako PRINCE2®6th edition. A předchozí verze PRINCE2® 2009 je v novém označení PRINCE2® 5th edition.

  • PRINCE2® 2009 ➪ PRINCE2® 5th edition
  • PRINCE2® 2017 ➪ PRINCE2® 6th edition

Takže jsme nový rok 2020 odstartovali s aktualizací všech školících a certifikační materiálů, prezentací, ale i popisy na webu www.prince2.cz Toto nařízení platí pro všechny partnery, examination institute, akreditované školící organizace (ATO) a jejich Affiliate. Nejpozději do konce března 2020 musí aktualizaci verzí dokončit všichni uvedení, resp. končí přechodné období.

Jaký je rozdíl mezi PRINCE2® 5th edition a PRINCE2® 6th edition?

Jak jsme již psali v článku: Představení nové verze PRINCE2® 2017 Update (v novém označení PRINCE2® 6th edition), jde o stále stejnou metodiku, jakou známe ve verzi PRINCE2® 2009, resp. nyní PRINCE2® 5th edition. Update se týkal změny hlavně v oblasti struktury certifikačních zkoušek a nových otázek. 

Tip: uchazeči v našich kurzech využívají duální materiály (bez příplatku) a vědí, znají rozdíly mezi PRINCE2® 5th a 6th edition. Můžete se tak v rámci kurzu rozhodnout, zda budete preferovat zkoušky anglické, nebo české.

Dále došlo ke změně struktury některých kapitol a např. kapitola Tailoring (přizpůsobení metodiky na míru) již není jako samostatná část, ale byla rozdělena do ostatních kapitol. Dá se říci, že jde o kosmetické změny.

Zůstalo osvědčených 7 Principů, 7 Procesů a 7 Témat. Hlavní rozdíl pro vás je v tom, že PRINCE2® 6th edition je pouze v anglické verzi, tj. certifikační zkoušky se skládají v angličtině. Zatímco PRINCE2® 5th edition jsou certifikační zkoušky stále dostupné v češtině. Takže:

  • PRINCE2® 5th edition ➪ české zkoušky
  • PRINCE2® 6th edition ➪ anglické zkoušky

Oba certifikáty jsou přitom rovnocenné, mezinárodně platné a vydané v anglickém jazyce. Na vyžádání lze získat nostrifikaci v češtině se soudní překladatelskou doložkou.

Jaké důvody vedli autory k přejmenování a změně verzování?

Dle oficiálního vyjádření je snahou Axelos a Peoplecert sjednotit verzování s ostatními metodikami na trhu a lépe tím vyjádřit  dlouholetou historii této projektové metodiky. Např. v loňském roce vyšla nová verze ITIL, označována jako ITIL 4

Mají změny dopad na obsah školení, certifikační zkoušky a další materiály? 

Obsah jako takový se v metodice nemění. A to jak v klasické "waterfall" verzi PRINCE2®, tak v agilní PRINCE2® Agile. Jde stále o stejné principy a procesy pro řízení projektů, což je určitě dobrá zpráva. K jakékoliv změně uvnitř není důvod, protože metodika je funkční a aplikovatelná na velké i malé projekty, napříč sektory.

Historie a vývoj metodiky PRINCE2®

PROMT, PROMT II: první verze metodiky vznikla v 80 letech a byla klíčovou metodikou pro IT v Governmentu Velké Británie. Zlom nastal v roce 1989, kdy byla metodika  uvolněna širší veřejnosti a soukromému sektoru v roce 1989, pod označením PRINCE. Následující verze způsobila revoluci v projektovém řízení a metodika se postupně stala celosvětově nejrozšířenějším standardem projektových manažerů

  • PRINCE2® v roce 1996
  • Další verze PRINCE2: 2009 Update (od 2020 PRINCE2® 5th edice)
  • Poslední verze PRINCE2: 2017 Update (od roku 2020 PRINCE2® 6th edition)
PRINCE2® 5th edition a PRINCE2® 6th edition

Doporučené kurzy