Napsat chytrou smlouvu je umění

Jak na chytrou pracovní smlouvu? 

Napsat PLATNOU pracovní smlouvu je hračka. Stačí, aby se budoucí zaměstnanec a zaměstnavatel vzájemně dohodli na druhu práce, místu výkonu práce a datu nástupu do práce. Ale napsat CHYTROU pracovní smlouvu, to je umění," říká lektorka pracovního práva Dana Blažková.

Smlouva o smlouvě budoucí

Personalista: „Dobrý den, to je pan Novák?"

Uchazeč: „Ano, dobrý den."

Personalista: „Pane Nováku, minulý týden jste se u nás účastnil výběrového řízení na pozici nákupčího v Praze. A panu majiteli jste se ze všech uchazečů líbil nejvíc a přál by si, abyste nastoupil co nejdříve. Můžete od prvního nastoupit?"

Uchazeč: „Jé, děkuji. Ano. Prvního můžu nastoupit."

Personalista: „A kdy byste mohl přijít podepsat pracovní smlouvu?"

Na tomto místě náš imaginární telefonát zastavíme. Pracovní smlouva se sjednává písemně. Tak praví § 34, odst. 2 Zákoníku práce. Jenže v pracovním právu platí PRINCIP SUBSIDIARITY, kdy Občanský zákoník je nadřazen Zákoníku práce. A co říká Občanský zákoník o uzavření smlouvy? Inu, že je smlouva uzavřena, jakmile si smluvní strany dohodnou její obsah (viz § 1745 Občanského zákoníku).

To, že se smlouva musí uzavřít písemně, v Občanském zákoníku není. Zato je v něm zmíněna SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ. V našem imaginárním telefonátu byla přijata nabídka na vznik pracovního poměru. To, že nebyla uzavřena písemně, je podružné. Kdyby zaměstnavatel chtěl „cuknout", pan Novák po něm může požadovat náhradu škody. Třeba proto, že si v Praze pronajal byt, který jinak nepotřebuje, protože dosud bydlel ve vlastním bytě v Liberci. 

Příloha pracovní smlouvy

Pan Novák přišel podepsat pracovní smlouvu na pozici nákupčího. Ve smlouvě se píše, že její přílohou je mzdový výměr. Pan Novák nastoupí, uběhne zkušební doba a vše už není tak perfektní, jak se v prvních měsících zdálo. A tu napadne pana majitele, že by možná pana Nováka pošťouchlo, kdyby mu snížil mzdu. Třeba se pak pan Novák začne víc snažit. Personalista napíše nový mzdový výměr a chce jej předat zaměstnanci. V tu chvíli se dočkáme podobného rozhovoru:

Personalista: „Je mi to líto pane Nováku, ale pan majitel není spokojen s vaším výkonem. Zde vám musím předat nový mzdový výměr. Bohužel na nižší částku."

Pan Novák: „No s tím já ale nesouhlasím. Tohle vám nepodepíšu."

Personalista: „Pane Nováku, je mi to líto, ale na snížení mzdy nepotřebujeme váš souhlas. Mzdovým výměrem zaměstnavatel stanovuje mzdu jednostranně. A i když si výměr nechcete převzít, tak podle zákona jsme vám výměr právě v tuto chvíli řádně doručili."

Pan Novák: „No to si říkejte, co chcete, ale takhle já to nenechám a trvám na původní mzdě."

Kdo má pravdu? Každý trochu, ale kdybychom hráli na body, tak jednoznačně vyhrává pan Novák.

Je pravda, že mzdový výměr je jednostranný úkon. A také je pravda, že když zaměstnanec maří doručení písemnosti, nahlíží se na písemnost, jako by byla řádně převzata. Jenže prvotní chyba nastala, když se v pracovní smlouvě psalo o mzdovém výměru jako o příloze (nebo chcete-li nedílné součásti) pracovní smlouvy.

V tu chvíli se musí i o změnách mzdového výměru vyjednávat. To, že zaměstnavatel píše v pracovní smlouvě o mzdovém výměru jako o příloze smlouvy, patří v praxi mezi nejčastější chyby.

Napsat chytrou smlouvu je umění

Napsat platnou smlouvu je hračka. Napsat chytrou smlouvu, to je umění. A nezachrání vás ani to, že bude pracovní smlouva dlouhá a důkladná.

Slyšeli jste o ADHEZNÍCH SMLOUVÁCH? To je právě pracovní smlouva. Smlouva uzavřená podle vzoru zaměstnavatele jakožto silnější strany, kdy o jejím textu má zaměstnanec pouze minimální šanci vyjednávat.

Adhezní smlouvy jsou snadno napadnutelné pro jejich nesrozumitelnost či vzdání se práva ze zákona. Jaká je tedy nejlepší pracovní smlouva? Krátká a srozumitelná. Ale může vůbec taková krátká smlouva chránit také zaměstnavatele? Může.

Tohle a ještě mnohem, mnohem víc společně probereme v kurzu Zákoník práce pro zaměstnavatele. Řeč bude o zkušební době, pracovních poměrech sjednaných na dobu určitou, o ukončování pracovních poměrů, jednoduše o smlouvách v pracovním právu.

Těším se na vás! Dana Blažková

Napsat chytrou smlouvu je umění

Doporučené kurzy