Zapište si do kalendáře: konference a novinky v nabídce školení Počítačové školy Gopas

Novinkou v oblasti manažerského vzdělávání a řízení IT budou kurzy ITIL: 

  • ITIL Service Design,
  • ITIL Service Operation, 
  • ITIL Continual Service Improvement, 
  • ITIL Service Strategy a ITIL Service Transition.

V jejich rámci je podrobně objasněná problematika procesního řízení se zaměřením na procesy při poskytování IT služeb.

Novinkou jsou i kurzy DevOps: DevOps Introduction s informacemi pro začátečníky v oblasti metodiky DevOps; DevOps Fundamentals, který je navržený tak, aby poskytoval základní vzdělání potřebné pro porozumění terminologii DevOps a pochopení jejích zásad a postupů a DevOps Practitioner, který nabízí vzdělání potřebné pro uvedení DevOps do praxe. 

Zapište si do kalendáře: konference a novinky v nabídce školení Počítačové školy Gopas

Doporučené kurzy