​Schopný zaměstnanec = úspěšná firma

Najít kvalitního a spolehlivého zaměstnance může být někdy mnohem větší věda, než se na první pohled zdá. 

Pokud pracujete jako personalista a náborář, tak jistě souhlasně kývete hlavou. Jak ale ve velkém množství kandidátů najít toho nejlepšího pro Vaši  společnosti či pro Vašeho klienta? 

Přijímací pohovor

Přijímací pohovor a osobní setkání je jistě nejlepší formou, jak uchazeče poznat, jak ale správně pohovor vést  a jaké klást otázky? Chcete-li o kandidátovi získat hodnotné informace, je třeba mít připravené vhodné dotazy, které rozklíčují jeho kvality a konkrétní kompetence.

Behaviární pohovor

Behaviorální pohovor, někdy též kompetenční pohovor, je moderní technika výběru vhodných uchazečů, která zvyšuje šanci odhalit pravou podstatu kandidáta až o 40%. Tato metoda odkryje více detailů a informací o uchazeči. Správným pokládáním otázek a nastolování situací zjistíte o kandidátovi mnohem víc a dostanete se do hloubky. Zároveň eliminujete riziko, že si kandidát vymýšlí, či že předstírá.

Jedná se o velmi účinnou metodu hlubšího poznání kandidátů a jejich schopností a dovedností, která se zaměřuje především na zjišťování kompetencí. Kompetence rozdělujeme na tzv. tvrdé, například znalost práce s Excelem, znalost IFRS, nebo schopnost psát všemi deseti apod., a tzv. měkké kompetence, což jsou osobnostní vlastnosti kandidáta pro výkon práce, jako je např. flexibilita, schopnost pracovat v týmu, manažerské dovednosti, kreativita, obchodnické dovednosti apod. Vše je postaveno na základní tezi, která říká, že pokud se kandidát nějakým způsobem choval v minulosti, bude pravděpodobně v budoucnu své chování opakovat („nejlepší předpovědí budoucího chování je chování minulé“).

Behaviorální pohovor patří do kategorie předem připravených strukturovaných rozhovorů. Při vedení tohoto typu pohovoru vyžaduje situace od zodpovědné osoby (personalisty, manažera …), aby si předem pohovor naplánoval. Jak se na takovýto pohovor připravit a maximalizovat tak úspěšnost při hledání vhodného kandidáta Vám poradíme na našich kurzech „Jak vést přijímací pohovor“. Kurz je v hodný jak pro začínající náboráře tak pro zkušené HR manažery ( či ostatní účastníky výběrového řízení např.vedoucí oddělení,…) z interního personálního oddělení či z personální agentury.

Portfolio školení spol. Pohovor.eu >

​Schopný zaměstnanec = úspěšná firma

Doporučené kurzy