Zábavná forma výuky jazyků pro děti

Jak a kdy začít dítě učit cizí jazyk? Tuto otázku si klade každý z nás... Nejde tolik o to kdy, ale jakou formu výuky zvolit. Děti jsou od narození velmi vnímavé, a proto je nejlepší začít s výukou co nejdříve. Ne nadarmo se říká „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš".

U většiny dětí může klasické učení se cizího jazyka znamenat nepřiměřenou stresovou zátěž, mimo jiné, necitlivý přístup učitele může způsobit i averzi dítěte k cizímu jazyku. Pedagogové a psychologové se proto snaží vyvinout co nejvhodnější metody pro děti a dospělé, které pomáhají efektivnímu procesu učení a praktickému užití cizího jazyka.

Jednu takovou metodu bychom Vám rádi představili. Její autorkou je psycholožka, prof. Traute Taeschnerová z Univerzitá degli Studi, di Roma „ La Sapienza", která vypracovala a vědecky ověřila novou metodu výuky cizího jazyka pro děti od 3 do 10 let. Tato metoda staví na psycholingvistických studiích zaměřených na sledování osvojování si mateřského jazyka u dětí. Jde o „ inovativní teoretický koncept psychologické podstaty jako naracie (vyprávění příběhu), projevování emocí v řeči, správnou komunikaci, používání výrazových prostředků tváře, hlasové intonace, zacílení pohledu, akce a gestikulace, které tvoří charakter multilingválních produktů a způsobů třídních aktivit." (zdroj: Z.J.Zacharová, T.Taeschnerová)


Hocus & Lotus

Každý příběh musí mít hlavní postavu. Tato metoda výuky se opírá hned o dvě hlavní postavičky a těmi jsou Hocus a Lotus. Hocus (mužského pohlaví) a Lotus (ženského pohlaví) jsou dinokrokové neboli dinosauro-krokodýlí postavičky, které děti provází celým příběhem. Jednotlivé příběhy jsou vytvořeny tak, aby se děti dokázaly vžít do různých životních situací. Příběhy jsou pro děti vytvořeny zábavnou formou s využitím nejpoužívanějších řečových prostředků a prezentovány pomocí krátkých písniček. Každý příběh trvá kolem 5 minut a je doprovázen nejen hudebně a textově, ale i vizuálně pomocí animovaných pohádek.

Jak probíhá výuka?

Výuka cizího jazyka určená pro děti od 3let probíhá za přítomnosti rodičů, kteří se aktivně zapojují do všech aktivit. Průběh výuky je netradiční tím, že se nejedná o „biflování" slovní zásoby, ale tancuje se, zpívá se, hraje se divadlo a mnoho dalších aktivit vztahující se k právě probíranému příběhu.
Tímto způsobem mají děti možnost si celý příběh zahrát, tím si slovní zásobu osvojí nejen opakováním textu, ale především napodobováním a zapojením se do děje.
Hlavním krédem výuky pro děti musí být zábava a nenucená forma výuky. Toto platí nejen pro děti, ale i dospělé! :-)

Chcete se dozvědět více nebo navštívit jednu s ukázkových hodin?
Kontaktujte jazykovou školu Light Point, s.r.o. na telefonním čísle:+420-603848281, nebo e-mailem: [email protected] a paní ředitelka Veronika Ivakina Vám ráda zodpoví všechny Vaše dotazy.

Více informací o metodě a její autorce naleznete na stránkách: www.hocus-lotus.edu

Zábavná forma výuky jazyků pro děti